SARA

Computerondersteunde chirurgie (CAS) wordt snel een essentieel hulpmiddel voor chirurgische planning, begeleiding en training voor procedures. Onze start op dit gebied vonden we in 2018 met het SARA-project. Een neurochirurg helpen bij zijn zoektocht om gedetailleerde 3D-beelden van de hersenen van een patiënt te projecteren op het gezichtsveld van de chirurg in augmented reality, tijdens neurochirurgie en orthopedische chirurgie. Het SARA-project onderzoekt het gebruik van augmented reality om tijdens de operatie een 3D-weergave van medische beelden en planningsinformatie over de anatomie van de patiënt te leggen. Het doel is om de ervaring met computerondersteunde chirurgie te verbeteren en de cognitieve druk op chirurgen te verminderen.

Client
UZ Brussels
MARKET
Healthcare
SARA

De grenzen verleggen voor AR in de gezondheidszorg door het chirurgische proces te verbeteren.

SARA

Aanpak

Het SARA-project zal resulteren in verschillende demonstrators voor het gebruik van AR-apps in meerdere chirurgische contexten. Ook zullen gedetailleerde eisenlijsten, controleaanbevelingen en nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidsanalyses worden opgesteld. Daarnaast zal de haalbaarheid van AR in chirurgie worden geëvalueerd met het oog op toekomstige toepassingen, evenals de opvattingen en houding van chirurgen over het gebruik van AR in de operatiekamer.

Resultaat

With Sara we were able to develop the following tools and components: - A pipeline that enables the accurate separation of anatomical structures in neuro- and orthopedic surgery - Voice & gesture controlled high quality rendering apps for wall-mounted displays and head-mounted devices for training, planning and visualization - A protocol for the evaluation of the AR application and user’s needs of the surgical team. Met Sara konden we de volgende tools en componenten ontwikkelen: - Een pipeline die de nauwkeurige scheiding van anatomische structuren bij neuro- en orthopedische chirurgie mogelijk maakt - Spraak- en gebaargestuurde rendering apps van hoge kwaliteit voor aan de muur gemonteerde displays en op het hoofd gemonteerde apparaten voor training, planning en visualisatie - Een protocol voor de evaluatie van de AR-toepassing en de gebruikersbehoeften van het chirurgisch team.

No items found.

Behind the scenes

Live online demo

Click to discover

Live demo

Impact

What made the project succesfull?

Nieuws

Wie sprak over ons? 

Zullen chirurgen straks opereren met de hulp van "Augmented reality"?

VRT NWS - 01/12/2017